De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Conferentie Eerstelijnszorg

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Plenaire sessie voormiddag

Inleiding

  • Dr. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGOEuropa) en geïntegreerde zorg in de eerste lijn

  • Dr. Hans Kluge, head of the Division of Health Systems, World Health Organisation Europe

De voorzitters van de werkgroepen aan het woord

De hervorming van de eerste lijn in perspectief

  • Prof.dr. Jan De Maeseneer, verslaggever wetenschappelijke reflectiekamer

Parallelsessie 1: Als de zorg complex wordt: zorgcoördinatie en casemanagement

  • Illustratie aan de hand van een case (beeldfragment). Wat betekent het om zorgverlening in relatie te zetten tot de zorgdoelen? Hoe verloopt de samenwerking tussen diverse disciplines? Aansluitend debat.

Parallelsessie 2: Betere planning door goede gegevens

  • In de toekomst zal de eerste lijn mee nadenken over de gewenste ontwikkeling van het zorgaanbod in de regio als antwoord op de lokale zorgnoden. Daartoe leren we werken met data die het praktijkniveau van de eerste lijn overstijgen.

Plenaire sessie namiddag

Sociaal werk(ers) als partner op de eerste lijn

  • De beeldvorming over huisartsen en maatschappelijk werkers ontleed
  • Het hervormingstraject binnen welzijn - Prof. dr. Koen Hermans, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Slottoespraak

  • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin